Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów w miejscowości Sokołowsko.