(treść przesłana do Kierownika Wałbrzyskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków)

 

Nawiązując do decyzji nr 1177/2016 z dnia 23 września br wydanej przez

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w

Wałbrzychu nakazującej Powiatowi Wałbrzyskiemu wstrzymanie prowadzonych

robót budowlanych w miejscowości Sokołowsko na działce nr geod. 107,

chciałbym wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie związane z pojawiającym

się zagrożeniem niezrealizowania wspomnianej inwestycji.

 
dsc_7784_1
dsc_7784_1 dsc_7784_1
dsc_7785_1
dsc_7785_1 dsc_7785_1
 

 

 

Inwestycja realizowana przez Powiat Wałbrzyski polegająca na remoncie

głównej ulicy przebiegającej przez Sokołowsko była wyczekiwana przez

mieszkańców tej miejscowości od ponad 20 lat. Szansa pojawiła się w

momencie przekazania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i

Administracji ponad miliona złotych na ten cel po szkodach spowodowanych

ulewnymi opadami deszczu w roku 2014. W chwili obecnej w miejscowości

Sokołowsko zdemontowane są niemal wszystkie chodniki wraz z

krawężnikami. Niestety prace, pomimo sprzyjających warunków

atmosferycznych zostały wstrzymane.

 

Jestem przekonany, że Konserwator Zabytków wydając swój nakaz

wstrzymania prac, działał w interesie ochrony zabytkowego układu

urbanistycznego Sokołowska. Jednakże w chwili obecnej mamy dość

krytyczną sytuację, kiedy to w niedługim czasie zacznie spełniać się

czarny scenariusz - wykonawca prac odstąpi od umowy z inwestorem,

inwestor straci dotację, a mieszkańcy Sokołowska zostaną na długie

miesiące z błotem zalegającym na całej długości miejscowości. Pragnę

bowiem poinformować, że inwestor musi zakończyć i rozliczyć tę

inwestycję do 15 grudnia br. Inaczej straci środki finansowe na

wspomniany remont.

 

Wydaje mi się, iż w chwili obecnej nie ma sensu szukanie winnych

zaistniałej sytuacji. Jeżeli Powiat Wałbrzyski jako inwestor popełnił

błąd nie uzgadniając wyżej wspomnianych prac z Konserwatorem Zabytków, z

pewnością poniesie tego konsekwencje. Jednakże jako gospodarz gminy

Mieroszów zwracam się z prośbą o odstąpienie od decyzji nr 1177/2016

oraz pilne uzgodnienie z inwestorem dalszego przebiegu prac.

 

Chciałbym nadmienić, że w całej tej sytuacji najbardziej poszkodowaną

grupą będą mieszkańcy Sokołowska, przedsiębiorcy i turyści. Nie

wyobrażam sobie, aby ta inwestycja nie została zrealizowana. W rozmowie

z przedstawicielem firmy Budimex (wykonawca prac), otrzymałem

informację, że jeżeli w ciągu dwóch tygodni nie będą mogli wrócić na

plac budowy, poważnie rozważają rozwiązanie umowy z inwestorem. Byłaby

to katastrofa dla Sokołowska.

 

W swej decyzji Konserwator Zabytków nadał rygor natychmiastowej

wykonalności ze względu na ważny interes społeczny. Do swego pisma

załączam jednakże apel ponad 300 mieszkańców Sokołowska, którzy

wskazują, iż ważnym interesem społecznym jest właśnie zakończenie

remontu ul. Głównej - pod czym również się podpisuję.

 

Zatem raz jeszcze zwracam się z prośbą o odstąpienie od decyzji nr

1177/2016 oraz pilne uzgodnienie z inwestorem dalszego przebiegu prac.

 

Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński